Domů » Lekce: Ponožkou k pohádce

Lekce: Ponožkou k pohádce

Jeden z důvodů při realizaci této lekce, bylo aktivovat děti a nechat je spolupracovat se svými příbuznými (sourozenci, rodiči). To se nejenom povedlo, ale i vznikly velice zajímavé příběhy založené na hravosti a především fantazii, něco na čem budu moci stavět další a další hodiny.

 

Téma: Hra s loutkou

Věk: 6-8 let

Čas lekce: 60 minut

Cíle:

  • Hra a práce s loutkou
  • Vytváření loutky
  • Vytvoření loutkového příběhu s ponožkou

1. Rozcvička
Každé dítě si vybere jeden cvik, který popíše a předvede ostatním. Ostatní jej společně plní.

2. Sochy v konkrétním prostředí
Pedagog zadá nějaké prostředí a otočí se zády ke kameře, děti tak mají čas vytvořit sochu – osoby,
věci atd., která se v daném prostředí může nacházet.
Prostředí: Tajemný les, království, princezny pokoj na zámku

3. Hádanky
Každé dítě si vybere jednu věc, kterou má doma. Ostatním se potom snaží napovědět o jakou věc jde
tak, že jí popíše (k čemu slouží, z jakého je materiálu atd.) Např. Je to keramické a pije se z toho čaj.
Děti mají za úkol hádanku uhodnout.
Hádanka na závěr od pedagoga: Nosí se to na nahou a bota to není. (ponožka)

4. Všichni si běží pro svou nejkrásnější ponožku
Pedagog pobídne děti, aby si běželi pro své nejoblíbenější ponožky.

5. Rozžití ponožky
Pedagog vysvětlí základy práce s loutkou.
Všichni děti si vypnou mikrofony a mají 3-5 minut čas, vyzkoušet si, co vše dokáže ponožka dělat za
aktivity. Poté si jednu aktivitu vyberou a tu ukážou všem ostatním. Ti hádají, co konkrétní ponožka
dělá.

6. Ponožka, jako postava – král, princezna a drak
Pedagog určí dětem tři postavy – krále, princeznu a draka. Děti si postupně zkoušejí, jak by se postavy
mohly pohybovat a co by například mohli říct a jakým způsobem.

7. Vytvoření loutky a nahrání pohádky
Děti mají za úkol do příští lekce dotvořit svou ponožkovou loutku a vymyslet a natočit pohádku
s postavami krále, princezny a draka.
Téma pohádky: Záchrana princezny.
Do tvoření děti mohou zapojit celou rodinu.

Lekci vytvořil Pavel Skála a  Leona Houdková s Bárou Gréeovou

Zde přikládám pár obrázků a video tvoření dětí.

Loutka Natálky:

Loutka Elišky:

Video od Sofinky a její sestry Julči: