Domů » Pošli to dál

Pošli to dál

POŠLI TO DÁL – 2. ROČNÍK

 
Rádi bychom vás informovali, že se letos bude konat již druhý ročník celostátní mezioborové přehlídce distančních videí Pošli to dál. Přehlídka si klade za cíl aktivizovat a inspirovat uměleckou tvorbou v jednotlivých oborech pomocí videí, která mohou vznikat během výuky po celé České republice. Přehlídka je určená primárně pro žáky základních uměleckých škol a dalších školských zařízení.
 

Podmínky účasti a harmonogram

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny ve věku od šesti do dvaceti let a to ve čtyřech kategoriích:

 • Literárně-dramatická kategorie
 • Hudební kategorie
 • Výtvarná kategorie
 • Taneční/Pohybová kategorie

Videa mohou mít různou formu, která by měla být ucelená např. pohádka (příběh), klip k písni, animace, časosběr živého malování atp. Doporučená maximální minutáž videa je 15 minut.

Videa se mohou zasílat do 30. 9. 2022. 

K jejich zveřejnění na YouTube profilu dojde 10. 10. 2022, kde se budou prezentovat.

Vyhlášení nejvíce inspirativních videí z každého oboru proběhne v rámci slavnostního galavečeru.

Slavnostní galavečer, na kterém se budou promítat vítězná videa proběhne 19. 11. 2022.

Jedinec nebo skupina se mohou zúčastnit maximálně se dvěma videi.

Video společně s přihláškou zasílejte zde: http://zivakulturadoma.cz/posli-to-dal-prihlaska-2021/

Celostátní mezioborová přehlídka distančních videí, má za cíl aktivizovat a inspirovat tvorbou v jednotlivých oborech pomocí videí, která vznikla a vznikají v rámci distanční výuky v celé České republice. Přehlídka je určená primárně pro žáky základních uměleckých škol a dalších školských zařízení.

Přihláška a nahrání videa

Podmínky účasti a harmonogram

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny ve věku od šesti do dvaceti let a to ve čtyřech kategoriích:

 • Literárně-dramatická kategorie
 • Hudební kategorie
 • Výtvarná kategorie
 • Taneční/Pohybová kategorie

Videa mohou mít různou formu, která by měla být ucelená např. pohádka (příběh), klip k písni, animace, časosběr živého malování atp. Doporučená maximální minutáž videa je 15 minut. 

Videa se mohou zasílat do 30. 3. 2021 do půlnoci, následně se zveřejní 15. 4. 2021 na YouTube profilu, kde se budou prezentovat po dobu dvou týdnů. Vyhlášení proběhne v rámci divadelního festivalu PřeMostění 14. 5. 2021, kde se budou vybraná videa promítat. 

Jedinec nebo skupina se mohou zúčastnit maximálně se dvěma videi. Video společně s přihláškou zasílejte na tomto zde: Přihláška

Hodnocení a výběr

Hodnocení videí ve všech kategoriích provádějí tříčlenné poroty, jmenované pořadatelem přehlídky. V porotách jednotlivých kategorií se vždy nachází jeden odborník z konkrétního oboru. Porota hodnotí zejména kreativitu, provedení a nápad s přihlédnutím na věk přihlášených.

Cena diváka bude posouzena počtem kladných hodnocení (to se mi líbí) pod videem na YouTube, nebude se brát zřetel na negativní komentáře ani na záporná hodnocení.

Ceny

Jednotlivé kategorie dostanou poukázky v následujících hodnotách (a dosud se hledají vyjednávájí i další ceny od sponzorů):

 1. Místo – poukázka 1500 Kč 
 2. Místo – poukázka 1000 Kč 
 3. Místo – poukázka 500 Kč

Cena diváka – poukázka 500 Kč 

Organizátoři

Přehlídku organizuje Základní umělecká škola F. L. Gassmanna v Mostě společně s platformou Živá kultura doma.

Hlavní organizátor přehlídky Pošli to dál: 

BcA. Pavel Skála 
facebook.com/pavel.skala.92
telefon: 774 162 298 
email: pavel.skala@premosteni.eu 

Organizační tým:

BcA. Barbora Gréeová
facebook.com/barbora.greeova
telefon: 777 668 693
email: barbora.greeova@premosteni.eu 

Leona Houdková
tel.: 777 907 072
facebook.com/leonkka

email: leona.houdkova@premosteni.eu

Odkaz na facebook událost Pošli to dál