Domů » Pošli to dál – Propozice přehlídky

Pošli to dál – Propozice přehlídky

Pošli to dál – propozice

Celostátní mezioborová přehlídka distančních videí

 • Charakteristika a cíle přehlídky

Celostátní mezioborová přehlídka distančních videí, má za cíl aktivizovat a inspirovat tvorbou v jednotlivých oborech pomocí videí, která vznikla a vznikají v rámci distanční výuky v celé České republice. Přehlídka je určená primárně pro žáky základních uměleckých škol a dalších školských zařízení.

 • Podmínky účasti a harmonogram

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci i skupiny ve věku od šesti do dvaceti let a to ve čtyřech kategoriích:

 • Literárně-dramatická kategorie
 • Hudební kategorie
 • Výtvarná kategorie
 • Taneční/Pohybová kategorie

Videa mohou mít různou formu, která by měla být ucelená např. pohádka (příběh), klip k písni, animace, časosběr živého malování atp. Doporučená maximální minutáž videa je 15 minut. 

Videa se mohou zasílat do 30. 3. 2021 do půlnoci, následně se zveřejní 15. dubna na YouTube profilu, kde se budou prezentovat po dobu dvou týdnů. Vyhlášení proběhne v rámci divadelního festivalu PřeMostění 14. 5. 2021, kde se budou vybraná videa promítat. 

Jedinec nebo skupina se mohou zúčastnit maximálně se dvěma videi. Video společně s přihláškou zasílejte přes portál www.uschovna.cz na email prehlidka.poslitodal@gmail.com.

 • Organizace

Přehlídku organizuje Základní umělecká škola F. L. Gassmanna v Mostě společně s platformou Živá kultura doma.

 • Hodnocení a výběr

Hodnocení videí ve všech kategoriích provádějí tříčlenné poroty, jmenované pořadatelem přehlídky. V porotách jednotlivých kategorií se vždy nachází jeden odborník z konkrétního oboru. Porota hodnotí zejména kreativitu, provedení a nápad s přihlédnutím na věk přihlášených.

Cena diváka bude posouzena počtem kladných hodnocení (to se mi líbí) pod videem na YouTube, nebude se brát zřetel na negativní komentáře ani na záporná hodnocení.

 • Vyhodnocení a ceny

Jednotlivé kategorie dostanou poukázky v následujících hodnotách (a dosud se hledají vyjednávájí i další ceny od sponzorů):

 1. Místo – poukázka 1500 Kč 
 2. Místo – poukázka 1000 Kč 
 3. Místo – poukázka 500 Kč

Cena diváka – poukázka 500 Kč 

Hlavní organizátor přehlídky Pošli to dál: 

BcA. Pavel Skála, 

tel.: 774 162 298, 

email: pavel.skala@premosteni.eu 

Organizační tým:

BcA. Barbora Gréeová

tel.: 777 668 693

email: barbora.greeova@premosteni.eu 

Leona Houdková

tel.: 777 907 072

email: leona.houdkova@premosteni.eu

Odkaz na facebook událost Pošli to dál