Domů » Zahrajte si s Jeníkem

Zahrajte si s Jeníkem

V sekci, která je určena pro bubeníky, rozhodně neočekávejte žádné lekce, ani žádná moudra. Rozhodl jsem se zveřejnit práci, kterou žákům zadávám v rámci distanční výuky. Bude se jednat převážně o jednoduchá videa, která pomohou žákům s nácvikem etud z geniální školy: Základy hry na bicí nástroje, od profesora Miloše Veselého. Mimo nácvik etud ve 2-3 tempech najdete v každém videu i procvičování ozvěn. Teorii a notopis ve videích nevysvětluji, je to jen o hraní Můžete očekávat i transkripce skladeb, kterým se s žáky věnujeme, nebo jsem v minulosti vytvořil pro vlastní potřebu. Takže heslo bicí sekce našeho projektu je: Zahrajte si se mnou, ale na nic se mě neptejte!


Jeník Turek

pedagog ZŠ a ZUŠ, absolvent teplické konzervatoře a ústecké UJEP